Lokalhistorisk Forening

Lokalhistorisk forening i Stubbekøbings program for 2019/2020


   

Stubbekøbing

      Lokalhistoriske  Arkiv


Tirsdag den 26. marts kl. 19.00 på Biblioteket

Fhv. højskoleforstander Hans Jørgen Møller


Benny Andersen

Det var 'Svantes viser', i samarbejde med Povl Dissing, der for alvor gjorde Benny Andersen verdensberømt i Danmark. Men få har kunnet tolke den danske sjæl, som ham, uanset om det er sket i digte, sange eller noveller. Forhenværende højskoleforstander Hans Jørgen Møller fortæller historien om Danmarks nye nationaldigter, der døde sidste år.

Mandag den 29. april kl. 19 på Biblioteket

Pia Dahl, organist, korleder, højskolelærer.


Faldt Dannebrog ned fra himlen i 1219?

Sagnet siger, at Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219 under slaget ved Lyndanisse i det nuværende Tallinn i Estland. Vi skal se på nogle af sangene om Dannebrog, bl.a. "Der er ingenting, der maner","Vaj højt, vaj stolt og frit vor flag", "Højt fra træets grønne top" og flere andre. Som chefdirigent for 1. regiment Danske Livregiment Soldaterforenings Sangkor har Pia Dahl hvert år i 12 år fejret Valdemarsdag den 15. juni på Kastellet i København. Fortællinger herfra og hendes oplevelser som korleder på Kastellet vil indgå i foredraget.

Onsdag den 22. maj - se program (Tur til Klosterkirken).

Onsdag den 21. august - se program (Tur til Marrebæk)

Tirsdag den 24. september kl. 19.00 på Biblioteket

Tidl. sognepræst Karen Margrethe Feldmose.


Historier fra de 7 verdenshave

Karen Margrethe Feldmose fortæller om sin tid som radiotelegrafist i Den Danske Handelsflåde fra sidst i 60'erne til 70'erne. 

Torsdag den 24. oktober kl. 19.00 på Biblioteket

Torben A. Nielsen, før ansat ved Hoffet.


Årets gang i Kongehuset

Torben Nielsen var under sin 40-årige ansættelse ved Hoffet både livrist, Løber og sluttede som Jæger. Hans opgave var at servicere den kongelige familie og deres gæster. Torben Nielsen fulgte regentparret på deres opholdssteder på Amalienborg, Fredensborg, Marselisborg og Gråsten slotte og ikke mindst med kongeskibet Dannebrog rundt til danske, færøske og grønlandske havnebyer.

Torsdag dag den 21. november kl. 19.00 på Biblioteket

Tidligere højskolelærer Jens Thøsing Andersen


Udvandringen fra Danmark til Argentina

I foredraget fortælles om, hvorfor ca. 18.000 danskere udvandrede til Argentina. En udvandring der stoppede i 1930-erne. Mange efterkommere taler stadig dansk, selv om de er 4. generation af udvanderne. Første del af foredraget handler om udvandrernes historie og anden del en rejse, Jens Thøsing Andersen har foretaget for nogle år siden fra nord til syd i det 3000 km store land. Foredraget ledsages af billeder.

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00 på Biblioteket

Tømrer og socialpædagog Leif Jeppesen, Nykøbing F.


Sådan blev mit liv indtil i dag

Da pensionsalderen indtrådte begyndte Leif Jeppesen at samle materiale til en bog med sine erindringer. På baggrund af det indsamlede materiale fortæller Leif Jeppesen uddrag fra sit liv, begyndende i Vejringe.

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00 på Biblioteket


Generalforsamling


BLIV MEDLEM AF LOKALHISTORISK FORENING


Foreningens formål er at fremme lokalhistorisk arbejde i området, udgive et årsskrift, såfremt foreningen finder det økonomisk forsvarligt, samt afholde et eller flere møder med lokalhistoriske emner, alt i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Stubbekøbing.


Årskontingent 100 kr. pr. person


Nærmere oplysning fås på Lokalhistorisk Arkiv eller hos bestyrelsen:


Solvejg Mølbjerg,

Aage Sørensensgade 21,

4800 Nykøbing F.

Tlf. 5444 2759,                       mail: solvejgmj@gmail.dk


Kjeld Mikkelsen

Møllebakken 2,

4850 Stubbekøbing

Tlf: 2177 771

mail: kjeldmik@post7.tele.dk


Ingrid Hoffmann,

Æblehegnet 33,

4850 Stubbekøbing

Tlf. 2098 5518, mail: hegnet33@gmail.com


Hans Hasselbalch,

Orevej 36,

4850 Stubbekøbing

Tlf. 40251936, mail: hhasselbalch@yahoo.dk


Mogens Hansen

Rugvænget 35

4850 Stubbekøbing

Tlf: 2482 9487

mail: hansennina46@gmail.com


Alle arrangementer bliver annonceret forud i Nordfalsters Avis og i Folketidende under  "Det sker".