Lokalhistorisk Forening

 

Stubbekøbing

Lokalhistoriske Arkiv

 

Onsdag den 29. marts kl. 19.00 på Biblioteket

Foredragsholder Kjeld Ejdorf, Solrød Strand

 

"Stormfloden 1872"

Stormen over Danmark kulminerede 13. november 1872 i en orkan, og de materielle skader var betydelige. Mange mistede deres hjem, afgrøder, husdyr eller erhvervsmuligheder.Værst gik det ud over Lolland og Falster, hvor digerne blev gennembrudt, og næsten hunderede mennesker druknede. Til vands blev cirka 260 skibe drevet ind mod kysten eller forliste på søen med tab af mange menneskeliv.

 

 

 

Onsdag den 26. april kl. 19 på Biblioteket

Marie Finne, Løjt Nørreskov, Åbenrå

 

"40 år som telegrafist"

Marie Finne bor i dag på et lille husmandssted på Løjtland ved Åbenrå Fjord. Før hun gik i land, var hun i 40 år telegrafist på skibe, der besejlede de 7 verdenshave. Marie Finne fortæller i foredraget om livet på havet i et mandsdomineret samfund, og om at være præstekone samtidig. Vi hører om oplevelser og meget andet.

 

 

 

Onsdag den 24 maj - medlemsudflugt til Landbomuseet Lundekrog. Se program.

 

 

 

Torsdag den 17. august - Fyraftenstur til Rødbyhavn - se program.

 

 

 

Torsdag den 21. september kl. 19.00 på Biblioteket

Ove H. Nielsen, tidligere museumsinspektør ved Lolland-Falsters Stiftmuseum.

 

"Stodder, rakker og børste".

En stodder var en tigger og i middelalderen var det kirken, der indsamlede penge til de socialt udsatte. Dertil havde man pengetavler, hvor menigheden kunne lægge deres almisse. Rakkerne var de uærlige, udstødte af samfundet. Herregårds-, dige- og jernbanebørster var omrejsende arbejdere. Socialt udsatte har vi også i dag, men hvordan var vilkårene for disse førhen, hvor hjælpen var overladt til privat initiativ.

 

 

 

 

Mandag den 23. oktober kl. 19.00 på Biblioteket

Leif Plith Lauritsen, middelalderarkæolog og leder af drift og bygningsbevaringsafdelingen ved Museum Lolland-Falster.

 

"5 fantastiske fortællinger fra Lolland-Falster".

Historierne tager udgangspunkt i museets daglige arbejde med de forskellige tiders hverdagslevn. De fem mini foredrag vil spænde vidt i tid og rum (dog ikke meget ud over Lolland og Falster) og omhandle så mange forskellige emner som "hvor lå Saxos Virke virkelig", " sørøvere" og "romere". Fortællingerne, der vil blive beskrevet levende, er bygget op omkring historiske fakta, ny forskning samt foredragsholderens egne idéer og tolkninger omkring temaerne.

 

 

 

 

Onsdag den 22. november kl. 14.30 på Biblioteket

Tidligere skoleleder og rejseleder Kaj G. Nielsen, Christiansfeld.

 

"Mindet om Genforeningen lever endnu..."

Billedillustreret ved bl.a gemte rariteter og tilhørende baggrundshistorier om disse fra genforeningstiden.

Ultrakort historisk rids - og et par anekdoter. Oplæsning af et par øjenvidneskildringer fra 10. juli 1920. Digt om overgangen fra tysk til dansk.

 

 

 

 

Torsdag den 18. januar 2017 kl. 19.00 på Biblioteket

Hans Sørensen og Anita Schrøder, Assendrop.

 

"Australien"

Vi ser billeder og får fortalt fra en rejse til Australien i 2016.

 

 

 

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00 på Biblioteket

Generalforsamling.

Efter generalforsamlingen vises film fra foreningens område.

 

 

 

 

 

 

 

BLIV MEDLEM AF LOKALHISTORISK FORENING

 

Foreningens formål er at fremme lokalhistorisk arbejde i området, udgive et årsskrift, såfremt foreningen finder det økonomisk forsvarligt, samt afholde et eller flere møder med lokalhistoriske emner, alt i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Stubbekøbing.

 

Årskontingent 100 kr. pr. person

 

Nærmere oplysning fås på Lokalhistorisk Arkiv eller hos bestyrelsen:

 

Solvejg Mølbjerg,

Aage Sørensensgade 21,

4800 Nykøbing F.

Tlf. 5444 2759, mail: smj@dlgtele.dk

 

Svend Pedersen, Sortenshavevej 2, 4871 Horbelev

Tlf. 5444 4098, mail: svkm@pedersen.mail.dk

 

Bent Blomquist, Slotsbryggen 20, 3.tv. 4800 Nykøbing F.

Tlf. 5443 8024, mail: bentblomquist@gmail.com

 

Ingrid Hoffmann, Æblehegnet 33, 4850 Stubbekøbing

Tlf. 2098 5518, mail: hegnet33@gmail.com

 

Hans Hasselbalch, Orevej 36, 4850 Stubbekøbing

Tlf. 40251936, mail: hhasselbalch@yahoo.dk

 

Alle arrangementer bliver annonceret forud i Nordfalsters Avis

og i Folketidende "Det sker".