Lokalhistorisk Forening

 

Stubbekøbing

Lokalhistoriske Arkiv

 

Torsdag den 22. marts kl. 19.00 på Biblioteket

Forfatter Thorvald Berthelsen, Sakskøbing.

Foredraget er støttet af Statens Kunstfond.

 

Svøm en færge

Efter Farøbroens åbning i 1985 truedes færgeoverfarten Bogø- Stubbekøbing af lukning. I 1988 og de følgende år fandt adskillige happenings sted, der gjorde overfarten så kendt i Danmark og udlandet, at den ikke kunne nedlægges. Forfatteren Thorvald Berthelsen fortæller med baggrund i artiklen i Lokalhistorisk Forenings Årsskrift 2017. Thorvald Berthelsen var sidste år initiativtager til, at skiltet med digtet Et leve for Bogø-færgen og Deleurans logo blev sat op igen og genindviet på Havnens Dag i Stubbekøbing.

 

 

 

Fredag 20. april kl. 19 på Biblioteket

Kurt Rehder, Korsør

 

Pigerne på Sprogø

Kurt Rehder er tilknyttet lokalarkivet i Korsør og laver desuden guidede byvandringer og ture i Korsør og omegn. I foredraget fortæller Kurt Rehder om kvindehjemmet på Sprogø og nogle af skæbnerne. Han fortæller om baggrunden for oprettelsen af pigehjemmet og om, hvad pigerne havde gjort for at havne der. Vi hører om deres hverdagsliv på øen og om, hvordan man kom derfra igen.

 

 

 

Torsdag den 24 maj - se program (Sorø).

 

 

 

Tirsdag den 28. august - se program (CELF).

 

 

 

Tirsdag den 18. september kl. 19.00 på Biblioteket

Sognepræst Lis Samuelsen, Sorø

 

Om Færøerne - og sit liv som færing i Danmark.

Lis Samuelsens farmor var den første kvinde i færøsk politik. Hun var for selvstyre. Hendes morfar var også politiker, men kæmpede for forbindelsen med Danmark. Denne spænding er Lis Samuelsens eget liv også præget af: Med Færøerne i hjertet og præst i en af danmarkshistoriens nationale knudepunkter: Sorø Klosterkirke.

 

 

 

 

Mandag den 22. oktober kl. 19.00 på Biblioteket

Forvalter Finn Jørgensen, Stubbekøbing

 

Livet på Lindholm (Stege Bugt)

Finn Jørgensen var forvalter på Lindholm i 18 år. Hans interesse for historie og menneskers livsvilkår har gjort, at han har lyttet til ældre medarbejdere og deres fortællinger om livet og arbejdet der. I foredraget fortælles om baggrunden for instituttets oprettelse og arbejdet med bekæmpelse af Mund- og klovsygen. Desuden er det en beretning om livet og arbejdet i almindelighed på Lindholm gennem 90 år.

 

 

 

 

Onsdag den 21. november kl. 14.30 på Biblioteket

Museumsinspektør Jesper Munk Andersen, Reventlow-Museet

 

Et kongeligt besøg på Lolland- Falster

Torsdag d. 20 juli 1843 kulminerede en månedlang forberedelse i Stubbekøbing. Under beskyttelse af byens borgervæbning og ledsaget af kanonsalut og hurra-råb indfandt den enevældige konge Christian VIII sig denne dag. Et kongebesøg i 1843 var langt fra hverdagskost. Med tråde til Dronning Margrethes seneste besøg på Lolland- Falster i 2016 vil Jesper Munk Andersen tage publikum med tilbage til Christian VIIIs besøg i juli 1843 og fortælle om motiverne bag og afvikling af kongebesøg dengang og i dag.

 

 

 

 

Onsdag den 23. januar 2019 kl. 14.30 på Biblioteket

Højskolelærer Thomas Bjerre

 

Højskoleeftermiddag

Thomas Bjerre underviser blandt andet i fællessang på seniorhøjskolen, Marielyst. Desuden i fysik og kemi på gymnasiet i Nykøbing F. Thomas er ingeniør og har en fortid i Miljøministeriet og har arbejdet på forskellige høj- og efterskoler.

 

 

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00 på Biblioteket

 

Generalforsamling

 

 

 

 

 

BLIV MEDLEM AF LOKALHISTORISK FORENING

 

Foreningens formål er at fremme lokalhistorisk arbejde i området, udgive et årsskrift, såfremt foreningen finder det økonomisk forsvarligt, samt afholde et eller flere møder med lokalhistoriske emner, alt i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Stubbekøbing.

 

Årskontingent 100 kr. pr. person

 

Nærmere oplysning fås på Lokalhistorisk Arkiv eller hos bestyrelsen:

 

Solvejg Mølbjerg,

Aage Sørensensgade 21,

4800 Nykøbing F.

Tlf. 5444 2759, mail: smj@dlgtele.dk

 

Svend Pedersen,

Birkevej 16, 4840 Nr. Alslev

Tlf. 5444 4098, mail: svkm@pedersen.mail.dk

 

Bent Blomquist, Slotsbryggen 20, 3.tv. 4800 Nykøbing F.

Tlf. 5443 8024, mail: bentblomquist@gmail.com

 

Ingrid Hoffmann, Æblehegnet 33, 4850 Stubbekøbing

Tlf. 2098 5518, mail: hegnet33@gmail.com

 

Hans Hasselbalch, Orevej 36, 4850 Stubbekøbing

Tlf. 40251936, mail: hhasselbalch@yahoo.dk

 

Alle arrangementer bliver annonceret forud i Nordfalsters Avis

og i Folketidende "Det sker".